Wie zijn er betrokken bij Maastricht Bereikbaar?

Programmadirecteur: Louis Prompers
Programmasecretaris: Agnes van Zaanen

Mobiliteitsmakelaars: Rob Schaap, Miranda Pas en Joyce America
Communicatie en persvragen: Désirée Florie

Kijk voor een overzicht van alle medewerkers op:
https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/over-ons/medewerkers