Is de e-bike verzekerd tegen schade?

Alle e-bikes zijn verzekerd tegen schade en diefstal. In geval van schade aan de E-bike dient de Gebruiker telefonisch contact op te nemen met de servicedesk. Bij schade aan de E-bike is de gebruiker per afzonderlijk schadegeval een eigen risico van € 25,-- (vijfentwintig euro) aan Maastricht Bereikbaar verschuldigd.