Is de e-bike verzekerd tegen diefstal?

In geval van diefstal van de E-bike is de Gebruiker per afzonderlijk geval een eigen risico verschuldigd aan Maastricht Bereikbaar van € 1.500,-- (vijftienhonderd euro), tenzij de Gebruiker de originele bijgeleverde sleutel(s) van de E-bike en een proces-verbaal van aangifte van diefstal van de E-bike aan Maastricht Bereikbaar kan overleggen.


Heb je nog vragen? Je kunt dan op weekdagen tussen 08.00 en 20.00 uur bellen met de klantenservice op telefoonnummer 043-799 94 09.
Je kunt je vraag ook stellen door middel van het contactformulier.