Wat is Beter Benutten?

Het programmabureau voert het programma Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2017 uit. Het programma bestaat uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan.

Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in drukke regio’s maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid verbetert.

In Beter Benutten Vervolg 2015 -2017 richt Maastricht Bereikbaar zich in de werkgeversaanpak niet meer uitsluitend op werkgevers uit Maastricht, maar op werkgevers in heel Zuid-Limburg. Zij kunnen convenantpartner worden en zo hun werknemers slimme reisoplossingen aanbieden. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid in heel de regio.


Hebt u nog vragen? U kunt dan op weekdagen tussen 08.00 en 20.00 uur bellen met de klantenservice op telefoonnummer 043-799 94 09.
U kunt ook uw vraag stellen door middel van het contactformulier.