Wat is Beter Benutten?

Tussen 2012 en 2017 deed het programmabureau Maastricht Bereikbaar mee aan het landelijke programma Beter Benutten. Van 2012 tot en met 2014 was dit programma gericht op de stad Maastricht. Tussen 2015 tot en met 2017 is via de zogenaamde werkgeversaanpak opgeschaald naar Zuid-Limburgs niveau. Werkgevers kunnen zich aansluiten bij Maastricht Bereikbaar en zo hun werknemers slimme reisoplossingen aanbieden. 

Het programma Beter Benutten bestond uit een combinatie van maatregelen om het forensen, bezoekers en vrachtvervoerders makkelijker te maken om slim en vlot van deur tot deur te gaan. Rijk, regio en bedrijfsleven namen samen in drukke regio’s maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare infrastructuur, waardoor de bereikbaarheid verbetert.

Bekijk de resultaten van 2012 tot en met 2014.

Bekijk de resultaten 2015 tot en met 2017 (vanaf p. 22). Meer informatie over de werkgeversaanpak vanaf p. 27.

Landelijk beeld? Bekijk meer informatie over Beter Benutten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Werken aan een vernieuwd programma voor Maastricht Bereikbaar

Het programma van Maastricht Bereikbaar kent een driejaarlijkse cyclus. Het huidige programma loopt formeel af op 31 december 2018. Momenteel zijn alle betrokken partijen in overleg hoe vanaf 1 januari 2019 het succesvolle en opgebouwde commitment tussen alle betrokkenen en belanghebbenden kan worden gecontinueerd. Kijk voor meer informatie over Beter Benutten op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 


Hebt u nog vragen? U kunt dan op weekdagen tussen 08.00 en 20.00 uur bellen met de klantenservice op telefoonnummer 043-799 94 09.
U kunt ook uw vraag stellen door middel van het contactformulier.